Dezinseksiya

disinsection-1

Expel Azərbaycan şirkəti dezinseksiya  üzrə xidmətlərini təklif edir. Dezinseksiya – xidmət olunan ərazidə müxtəlif yoluxucu, həmçinin  təhlükəli xəstəliklərin daşıyıcıları olan zərərverici həşəratların məhv edilməsinə və ya yaşaması və çoxalması üçün əlverişsiz şəraitin yaradılmasına istiqamətlənmiş kompleks tədbirlərdir.

Arzuolunmaz həşəratlar hər yerdə yayılmışdır. Onlarla öz gücünüzə mübarizə aparmağa çalışa bilərsiniz, lakin bu halda yüz faizlik nəticə əldə olunmayacaqdır. Həşəratlarla effektiv mübarizə aparmaq üçün peşəkarların yardımı lazım olacaqdır, belə ki, həşəratların məhv edilməsi peşəkar mübarizə üsullarının və avadanlıqlarının yardımı ilə aparılmalıdır. Mütəxəssislərimizin yüksək peşəkarlığı və təcrübəsi, əla maddi-texniki təchizat bizə dezinseksiya üzrə xidmətləri istənilən həcmli, istənilən mürəkkəblikdə və miqyasda olan obyektlərdə göstərməyə imkan verir.

Dezinseksiya nədir?

Dezinseksiya – transmissiv infeksiya daşıyıcısı olan milçəklər, ağcaqanadlar, moskitlər, cücülər, tarakanlar, qarışqalar, birələr, taxtabitilər, bitlər, güvələr və s. bu kimi həşəratların məhv edilməsini nəzərdə tutur. Transmissiv xəstəliklər – yaşayış məntəqələrinin ərazilərində, binalarda və tikililərdə, həmçinin insan və heyvan bədənində yaşayan qaniçən buğumayaqlılar (həşəratlar və gənələr) tərəfindən törədiciləri ötürülən insanın yoluxucu xəstəlikləridir. Transmissiv xəstəliklər siyahısına səpmə yatalaq, qayıdan yatalaq, malyariya, vəba, tulyaremiya, gənə ensefaliti və s. aid etmək olar.