Dezinfeksiya

dezinfection-az

Expel Azərbaycan şirkəti dezinfeksiya üzrə xidmətlərini təklif edir. Dezinfeksiya - xidmət olunan ərazidə virus və bakteriyaların məhv edilməsinə istiqamətlənmiş kompleks tədbirlərdir.

Müəssisələrin profilaktik dezinfeksiyası mürəkkəb prosesdir və mütəxssislərə laqeyd yanaşılması tövsiyə olunmur və hətta demək olar ki, təhlükəlidir. Bu, insan gözü ilə görünən canlı və canlı olmayan təbiət obyektlərindən əlavə bizi əhatə edən və qəbul etməyimiz çətin olan  çoxsaylı mikroorqanizmlərlə əlaqədardır. Lakin bu «gözəgörünməzlər» həyatımıza ciddi təsir göstərirlər, ona görə də mütəxəssislər tərəfindən ciddi tədqiqat olunması vacibdir. İstənilən insan bizi məişətdə, işdə, ictimai yerlərdə əhatə edən müxtəlif mikroorqanizmlərin mövcud olmasını yaddan çıxarmamalıdır. Onlar havada, suda, qida məhsullarında, əşyaların üzərində, insanların və heyvanların örtük və seliklərində mövcud olurlar. Mikroorqanizmlər – bizim dəyişməz yol yoldaşlarımızdır. Onların əksəriyyəti – məişətdə, təbabətdə, kulinariyada əvəzolunmaz yardımçılarımızdırlar… Lakin elələri də var ki, onlar bizim ən qəddar düşmənimizdir – onlar xəstəlik törədən mikroorqanizmlər, o cümlədən birhüceyrəlilər, bakteriyalar, viruslar və göbələklər tərəfindən törədilən təhlükəli infeksiya mənbəyidirlər. Onların «fəaliyyətinin» nəticələri – viruslu respirator xəstəliklərin, mədə-bağırsaq infeksiyalarının, təhlükəli hospital infeksiyalarının epidemioloji təzahürüdür ki, onlar da günümüzün kədərli həqiqətləridir.

Dezinfeksiya nədir?

Dezinfeksiya – müxtəlif yoluxucu xəstəlik törədicilərinin məhvinə və xarici mühit obyektlərində toksinlərin dağıdılmasına yönəlmiş  kompleks tədbirlərdir. Dezinfeksiya tək bakteriya və viruslarla mübarizə deyil, həm də sözün geniş mənasında dezinfeksiya infeksiya daşıyıcılarının – buğumayaqlıların (dezinseksiya) və gəmiricilərin (deratizasiya) məhvini özündə birləşdirir.