TƏRƏFDAŞLAR

 

Biz Azərbaycanda neft, tikinti və özəl şirkətlərlə, dövlət idarələrilə, restoranlarla, otellərlə və digər 300-ə yaxın müəsissələrlə çalışırıq.

 

25 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 15 16  63
65 64 66 67
68 17-1 21 22
23 24 25 26
69 28 29 30
31 32 33 35
38 35 19