Taxtabitilərin məhvi

klopi

Taxtabitilər – kifayət qədər çoxsaylı həşəratlardır. Yataq taxtabitisi ən geniş yayılmışlardandır və onlar bir sıra təhlükəli xəstəliklərin törədicisi ola bilərlər. Lakin ən böyük rahatsızlığı öz dişləmələri ilə yetirirlər, belə ki, onlar insanları yuxudan və normal istirahətdən qoyur, bu isə əhəmiyyətli dərəcədə onların iş qabiliyyətində öz əksini tapır. Taxtabitilərin diş yeri kifayət qədər ağrılıdır. Dişləmə nəticəsində yataq taxtabitisi insana cüzam, vərəm, Sibir xorası və digər çətin sağalan yoluxucu xəstəliklər yoluxdura bilər. Dişləmələrlə bir sıra zərərdən başqa, onların yerlərində qanaxma verən düyünlər də yaranır. Zədələnən yerlər daim dözülməz göynəmə ilə müşayiət olunur. Qaşıma isə təkrar yoluxmaya səbəb ola bilər. Ona görə də məhv edilməsi zəruri olan yataq taxtabitiləri – kifayət qədər təhlükəli həşəratlardır.

Peşəkar dezinseksiya vasitələrindən istifadə edən mütəxəssislərin yardımı olmadan taxtabitilərdən can qurtarmaq o qədər də asan deyildir. Expel Azərbaycan şirkəti ən müasir texnologiyaların tədbiqi ilə Sizə taxtabitidən can qurtarmağa yardım edə bilər.